Hälsokontroll

Victoryklinikernas hälsokontroll fokuserar på tre områden: medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa.

Dessa tre grundstenar tycker vi är viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa. Därför gör vi en ordentlig screening via hälsoprofilbedömning, laboratorieprovtagning, läkarbedömning samt därefter naprapatbedömning.

 

Hälsokontroll

 • Läkarbesök med hälsogenomgång och medicinsk undersökning och rådgivning
 • EKG
 • Laboratorieprovtagning anpassad till ålder och relevans
 • Naprapatbesök med funktionsanalys och konditionstest för screening av fysiskhälsa

Vid behov:

 • Lungfunktionstest
 • Hörselkontroll
 • Synkontroll

 

Så här går det till:

Före besöket

Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät (Ladda ner enkäten här>>). Den inventerar hälsan i de tre viktiga delarna, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första information om hur du mår. Hälsoenkäten tas med ifylld till första besöket.

Besök tillfälle 1

Läkaren går igenom svar och tankegångar kring hälsoenkät.

Läkaren gör vidare en grundlig medicinsk undersökning (hjärta, lungor, buk, blodtryck). EKG samt lungfunktionsmätning utförs samt synkontroll och hörseltestning vid behov.

Efter undersökningen skrivs remiss för provtagning, utifrån relevans. Proverna tas på ett av Stockholms alla provtagningslaboratorium (Länk till sökbar lista här>>).

Tidsåtgång: Ca 1 tim

 

Besök tillfälle 2

Du träffar naprapaten för kortare samtal kring det som framgått kring fysiskhälsa i hälsoenkäten. Därefter sker en genomgång av vikt, längd, BMI, midjemått, kroppsfettsmätning.

Vidare sker konditionstest och funktionsanalys för screening av fysiskhälsa.

Tidsåtgång: Ca 1 tim

 

Återkoppling

Återkoppling av resultat och åtgärdsförslag till dig sker antingen skriftligt eller i direkt anslutning till besök 2. Om något behöver utredas vidare hjälper vi till med det eller remitterar dig till rätt instans.

Du erbjuds uppföljande besök för motiverande samtal och uppföljning av konditions- och funktionsresultat.

 

Prover som kan tas i samband med hälsokontrollen

 • Fullständig blodstatus: 8 olika parametrar
 • Blodsocker
 • Leverprover
 • Njurprover
 • Sköldkörtel
 • Bisköldkörtel
 • Järn
 • Div. vitaminer – anpassat till ålder t.ex. B12, D-vit
 • Elektrolyter
 • Prostataprov
 • Feces – Hb