Hälsokontroll

Victoryklinikernas hälsokontroll fokuserar på tre områden: medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa.

Dessa tre grundstenar tycker vi är viktiga för det totala välbefinnandet och för att nå god hälsa. Därför gör vi en ordentlig screening via hälsoprofilbedömning, laboratorieprovtagning, läkarbedömning samt därefter naprapatbedömning.

 

Hälsokontroll

 • Laboratorieprovtagning anpassad till ålder
 • Läkarbesök med hälsogenomgång och medicinsk undersökning och rådgivning
 • EKG

Vid behov:

 • Lungfunktionstest
 • Hörselkontroll
 • Synkontroll
 • Naprapatbesök med funktionsanalys och konditionstest för screening av fysiskhälsa

 

Så här går det till:

Före besöket

Innan man kommer till oss har man fått fylla i en hälsoenkät (Ladda ner enkäten här>>). Den inventerar hälsan i de tre viktiga delarna, dvs. medicinsk hälsa, fysisk hälsa och psykosocial hälsa. Den ger oss en första information om hur du mår. Hälsoenkäten bör helst vara oss tillhanda senast en dag innan ditt besök.

Prover tas på ett av Stockholms alla provtagningslaboratorium (Länk till sökbar lista här>>). Remiss får du från vår läkare.

 

Besök tillfälle 1

Läkaren går igenom ditt provsvar samt svar och tankegångar kring hälsoenkät.

Läkaren gör vidare en grundlig medicinsk undersökning (hjärta, lungor, buk, blodtryck). EKG samt lungfunktionsmätning utförs samt synkontroll och hörseltestning vid behov.

Tidsåtgång: Ca 1 tim

 

Besök tillfälle 2

Du träffar naprapaten för kortare samtal kring det som framgått kring fysiskhälsa i hälsoenkäten. Därefter sker en genomgång av vikt, längd, BMI, midjemått, kroppsfettsmätning.

Vidare sker konditionstest och funktionsanalys för screening av fysiskhälsa.

Tidsåtgång: Ca 1 tim

 

Återkoppling

Återkoppling av resultat och åtgärdsförslag sker skriftligt till dig. Om något behöver utredas vidare hjälper vi till med det eller remitterar dig till rätt instans.

Du erbjuds uppföljande besök för motiverande samtal och uppföljning av konditions- och funktionsresultat.

 

Prover som tas i samband med hälsokontrollen

 • Fullständig blodstatus: 8 olika parametrar
 • Blodsocker
 • Leverprover
 • Njurprover
 • Sköldkörtel
 • Bisköldkörtel
 • Järn
 • Div. vitaminer – anpassat till ålder t.ex. B12, D-vit
 • Elektrolyter
 • Prostataprov
 • Feces – Hb