Rehabiliteringsutredning

Syftet med rehabilteringsutredning är att klarlägga behovet av rehabiliteringsåtgärder. Tillsammans med medarbetaren går man igenom vad som orsakat arbetsoförmågan, hur det ska ske och vad som behövs förändras.